Μηνιαία Χορηγία

Μας κοστίζει περίπου 70 ευρώ ανά σκύλο ανά μήνα. Τώρα μπορείτε να χρηματοδοτήσετε το αγαπημένο σας σκυλί μέχρι να βρει σπίτι.
Home / Μηνιαία Χορηγία
  €10.00 of €70.00 raised

  Sponsor Jason

  €10.00 of €70.00 raised

  Sponsor Kenzo

  €10.00 of €70.00 raised

  Sponsor Samuel

  €100.00 of €70.00 raised

  Sponsor Alison

  €10.00 of €70.00 raised

  Sponsor Zack

  €25.00 of €70.00 raised

  Sponsor Nico

  €20.00 of €70.00 raised

  Sponsor Stephanie

  €40.00 of €100.00 raised

  Sponsor Ray and her pups

  €10.00 of €70.00 raised

  Sponsor Vicky

  €0.00 of €70.00 raised

  Sponsor Emery

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Dash

  €35.00 of €70.00 raised

  Sponsor Jasper

  €25.00 of €70.00 raised

  Sponsor Octavia

  €10.00 of €70.00 raised

  Sponsor Efi – Hills

  €35.00 of €70.00 raised

  Sponsor Jeffrey

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor David

  €50.00 of €70.00 raised

  Sponsor Ricky

  €0.00 of €70.00 raised

  Sponsor Tusox

  €0.00 of €70.00 raised

  Sponsor Maxim

  €55.00 of €70.00 raised

  Sponsor Dwayne

  €50.00 of €70.00 raised

  Sponsor Dutchy

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Rohan

  €75.00 of €70.00 raised

  Sponsor Tiffany

  €30.00 of €70.00 raised

  Sponsor Serena

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Raymie

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Raven

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Irma

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Kenzie

  €0.00 of €100.00 raised

  Sponsor Felix

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Oasis

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Cindy

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Mickey

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Johnny aka Judge

  €75.00 of €70.00 raised

  Sponsor Danny

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Henry

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Harriet

  €90.00 of €70.00 raised

  Sponsor Negra

  €78.00 of €70.00 raised

  Sponsor Tigra

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Rose

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Rafael

  €78.00 of €70.00 raised

  Sponsor Sergio

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Duchess

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Ilona

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Calinda

  €70.00 of €70.00 raised

  Sponsor Jeanette