Έντυπο Αίτησης Εθελοντή

Παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε αυτήν την ηλεκτρονική φόρμα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να βοηθήσετε και να επωφεληθείτε από το να γίνετε εθελοντής. Διαβάστε πώς ο εθελοντισμός μπορεί να σας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη ζωή.

Σημειώσεις εθελοντή

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν αποδεχτούμε την αίτηση, μπορεί να επικοινωνήσουμε για μια συνέντευξη μαζί σας.

Σε περίπτωση επιτυχίας στην αίτησή μου, λόγω της φύσης των καθηκόντων της θέσης, θα ζητηθεί έλεγχος ποινικής καταδίκης.