Σας ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε...

Συνέχεια
Λεπτομέριες
επιβεβαίωση δωρεάς
Ενισχύστε τη δωρεά σας με 25p δώρα για κάθε £1 που δίνετε.

Είμαι βρετανός φορολογούμενος και αντιλαμβάνομαι ότι αν πληρώσω λιγότερο φόρο εισοδήματος ή/και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών κατά το τρέχον φορολογικό έτος από το ποσό της βοήθειας δώρου που αξιώνεται σε όλες μου τις δωρεές, είναι δική μου ευθύνη να πληρώσω οποιαδήποτε διαφορά.